fbpx
31/12/2020

הצעה לשירות להגשת בקשות למענקי סיוע ו/או הגשת השגות ועירעורים

חברי הלשכה,

בהמשך למפגש שערכנו בנושא מימוש הזכאות לקבלת מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, בו עלו בעיות ובהן אי יכולת לממש את הזכאות או לחילופין דרישת רשות המיסים לקבל החזרים, פנינו ליועץ המס ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס בישראל, בבקשה לייצוג חברי הלשכה.
ההחלטה להשתמש בהצעה הינה אישית ולשיקולכם האישי בלבד.
לענף מספר מאפיינים ייחודיים ובכוונתנו לבקש את ההתייחסות בהתאם.

חברי לשכה המבקשים לקבל יעוץ ליווי וטיפול ע״י משרדו של ירון גינדי מוזמנים לעיין במכתב המצורף. לאור בקשתנו תינתן הנחה לחברי הלשכה. הסיוע הינו בהגשות בקשה למענק, לרבות הכנת התחשיבים, הגשת השגה על החלטת קרן הפיצויים וייצוג בדיונים מול הקרן הפיצויים.

1. הגשת השגות בגין החלטות שהתקבלו, על מנת להגדיל את סכומי המענקים – 18% + מע״מ מכל סכום שיתקבל בנוסף כתוצאה מהגשת ההשגה (ללא תשלום עבור הטיפול במקרה שההשגה אינה מתקבלת).
2. בהגשת בקשה בגין תקופות נוספות,  3,000 ₪ + 5% מסכום המענק שמתקבל  בפועל.  הנחה נוספת בסך 3,000 ₪ תינתן לחברות שיבחרו לקבל את השירות להגשת מענקים לכל תקופות הזכאות.

לנוחיותכם אנו מצרפים את החוזר עבור חברי הלשכה מטעם משרדו של ירון גינדי.

בברכה

יוסי פתאל 
מנכ”ל 

למכתב ההצעה של ירון גינדי