fbpx
29/06/2023

זיהום חריג נמדד ב -8 נחלים בצפון, ביניהם הירדן, החצבני, וברכת המשושים. אלו הנחלים אליהם הכניסה עלולה להיות מסוכנת

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור על חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון. בבדיקות לחיידקים בדיגומים מ-27 ביוני 2023 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

אלו הנחלים בהם נמצא הזיהום:

  • שניר (חצבאני) – מהגשר הרומי עד השפך לירדן.
  • ירדן – מגשר יוסף ועד השפך לכנרת.
  • זאכי.
  • אל על. 
  • בריכת המשושים.
  • ג'לבון – מפל דבורה.
  • צלמון – בריכת החרוב ותחנת קמח.
  • כזיב – בריכת עין טמיר.

אנא הזהרו