fbpx
30/04/2023

יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לדה מארקר, 06 באפריל 2023: "התיירות הנכנסת אמורה להיכנס לשיא העונה לאחר הפסח. ככל שהמצב לא יידרדר למערכה מתמשכת, לא צפויים ביטולים.

אם המצב יישאר מתוח וניכנס לסבב לחימה, צפויים לביטולים. לקראת הפסחא אמורה להגיע ארצה תיירות צליינית. התיירות המאורגנת מטיילת בפריפריה, והנזק צפוי להיות משמעותי"