fbpx
03/10/2022

ירידה של 52% בהיקף התיירות הנכנסת לישראל! והממשלה עדיין מפזרת הבטחות ולא מעשים.

יוסי פתאל מנכ״ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל:

הנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוכיחים שענף התיירות הנכנסת עדיין שרוי במשבר עמוק, וזאת למרות האווירה האופטימית השורה בכל עבר.  
על פי הנתונים, תנועת התיירות הנכנסת בחודשים ינואר עד אוגוסט 2022 עומדת על 52% בלבד מהיקפה בתקופה המקבילה ב 2019. 


אין מדובר בעוד נתון סטטיסטי יבש! מאחוריו עומדת פגיעה חמורה דווקא באזורי הפריפריה, במקומות שפרנסתם תלויה כמעט לחלוטין בתנועת תיירים מחו"ל, ערים כמו נצרת, טבריה, עכו ועוד.  
התיירות הנכנסת מייצרת כ -10 אחוז ממקומות העבודה בפריפריה לבדה, וזאת בהשקעה כמעט אפסית של המדינה ביצירת מקומות עבודה אלה. כל 30 תיירים הנכנסים לישראל שווים משרה אחת. 
עבור ירידה של 25 אחוז בהיקף הפעילות הכלכלית בחודשים ינואר פברואר חוקקה המדינה את חוק האומיקרון לפיצוי העסקים בישראל. לעומת זאת, בתחום התיירות הנכנסת אנחנו חווים ירידה מתמשכת של למעלה מ 50 אחוז! אך המדינה מתעלמת, ומפזרת הודעות כאילו השגרה חזרה בתיירות לישראל, אמירות אלו של הממשלה אינן נטועות בעובדות ובמספרים. יתרה מכך – הבטחות והחלטות ממשלה לסיוע לתחום התיירות הנכנסת לא יוצאות אל הפועל. הממשלה מפקירה את התחום, ומתעמרת בכל העוסקים בתיירות נכנסת, ובתושבי הפריפריה בפרט.

להודעה המלאה לעיתונות