fbpx
06/12/2021

"יש ערים שלמות כמו טבריה, נצרת, עכו, ירושלים, שבלי קבוצות תיירים ברחובות שלהן, הכלכלה שלהן לעולם לא תחזור לעצמה"

מנכ"ל הלשכה, יוסי פתאל, מתייחס בריאיון לחדשות כאן 11

להשלכות הקשות על ענף התיירות וכלכלת הפריפרייה עם סגירת השמיים בפני זרים, "פתחנו את המשרדים, גייסנו עובדים,

התחלנו לשווק בחו"ל, אלפי תיירים אמורים להגיע לכאן מידי יום"

לראיון המלא בחדשות כאן 11