fbpx
27/10/2020

כניסות של מבקרים ישראל ספטמבר 2020

בעקבות המשך משבר הקורונה בעולם והמשך ההגבלות על כניסת זרים לישראל, נרשמו רק כ-6.15
אלף כניסות מבקרים בחודש ספטמבר 2020

ספטמבר 2020, נתונים מקוריים (לוח 4)

  • 15.6 אלף כניסות מבקרים בספטמבר 2020 (436.5 אלף בספטמבר 2019).
  • 15.1 אלף כניסות תיירים  (405.0 אלף בספטמבר 2019).
  • 0.5 אלף כניסות של מבקרי יום (31.5 אלף בספטמבר 2019)
  • 99% מכניסות התיירים היו דרך האוויר.

להודעה המלאה לחץ כאן