fbpx
09/02/2023

לפעמים צריך קצת מזל… ואת סמייל

ראש קבוצה נשמה לרווחה כשדייל סמייל הצליח להשיב לה תיק יקר ערך ובו תרופות, וסכום גדול במזומן. 

התיירת מקבוצת PADRE CONTIERI של סוכנות וורד השרון, גילתה במהלך עזיבת השדה כי השאירה תיק חשוב מאחור

דייל סמייל יצחק עמיאל שהופקד על ליווי הקבוצה, פגש את התיירת, סייע באיתור התיק והמתין עימה עד להשבת האבדה היקרה לידי הבעלים המאושרת.