26/08/2021

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל: "אנחנו המומים ומאוכזבים שממשלת ישראל מצליחה להעביר כסף מקטר לעזה ועדיין לא מצליחה להעביר כספי תמיכות למארגני התיירות הנכנסת לישראל שנמצאים בסגר מאז מרץ 2020

מאז חודש מרץ 2020, מארגני התיירות הנכנסת מושבתים לחלוטין בהוראת שעה של המדינה, שאוסרת עליהם לפתוח את המשרדים ולהביא לישראל קבוצות תיירים.

למעלה מכך- מענקי מדינה המשולמים למארגני התיירות במסגרת חוק הקורונה, נדרשים להשבה ונגבים באופן חד צדדי על-ידי קיזוזים מסיבות של חוסר הבנה ומקצועיות. כך לדוגמה, מודיעה רשות המסים לחברי הלשכה שהעסק שלהם רשום כסגור כי לא מופיעות הכנסות ברישומים שלהם, ועוד סיבות שנראות כאילו נלקחו ממערכונים של אפרים קישון.

כספים נוספים שהמדינה אמורה הייתה להעביר עבור השתתפות בהוצאות לשימור כח אדם (מארגני התיירות הנכנסת התבקשו להוציא כסף בשביל לקבל כסף על החזקת כח אדם, כשהם מנועים מלייצר הכנסות לעסק מאז מרץ 20).  בנוסף לכל כשלי הניהול האלו, מארגני התיירות הנכנסת לישראל נותרים ללא מענה להשגות שהגישו לרשות המסים.

אין לנו עניין בתמיכות, אלא בחזרה לעבודה!

המדינה עשתה פיילוט להבאת קבוצות תיירים בקפסולות מנוהלות ומפוקחות: כ-10,000 תיירים הגיעו עם אפס תקלות בריאותיות.

למרות העובדות האלו, ובהיעדר ניהול סיכונים, עצרה המדינה את כניסת התיירים באמצעות המתווה המוצלח מאד. מצד שני, המדינה מכניסה בכל חודש 30,000 "תיירים" באמצעות אישורים חריגים שאינם כפופים לשום ניהול ופיקוח כמו קבוצות התיירים שבוטלו.

חוסר היגיון זה ההיגיון החדש. בכוונתנו לבקש ממשלת קטר סיוע בהעברת כספים מהממשלה למארגני התיירות.