04/10/2021

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל: הודעת שר התיירות, יואל רזבוזוב על הסרת חסם הכניסה לתיירים של מקסימום חצי שנה מאז קבלת החיסון, תאפשר הצלת חלק מתנועת החורף ואלפי מקומות עבודה בפריפריה

שר התיירות, יואל רזבוזוב הודיע הבוקר להנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל כי בעקבות פעילות נמרצת של המשרד, הוסכם בדיוני קבינט הקורונה שנערכו אתמול, כי במסגרת המתווה הנוכחי לכניסת קבוצות תיירים שחודש ביום 19.9.21, תוסר המגבלה של כניסת תיירים שהמועד שעבר מאז החיסון האחרון שקיבלו לא יעלה על שישה חודשים. 

הודעת שר התיירות להסרת המגבלה הייחודית לישראל בכל עולם, תאפשר הצלת חלק מתנועת החורף ואלפי 

מקומות עבודה בפריפריה.  

מלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל נמסר: " הודעת השר רזבוזוב מבורכת וחשובה מאוד". 

עתה ממתינים מארגני התיירות הנכנסת לישראל להודעה הרשמית ולפתיחת המערכות הממשלתיות לאלתר 

בכדי לאפשר קליטת מאות קבוצות שנדחו ועתה תחודש תוכנית הביקור שלהם בישראל.  

מתווה ביקור תיירים בישראל מחייב תנועה מפוקחת, מנוטרת ומנוהלת באחריות מארגני התיירות הנכנסת לישראל התיירות המאורגנת לישראל מהווה כ-75% מסך כל תנועת התיירות בפריפריה (נתונים ערב פרוץ המשבר).