fbpx
09/12/2021

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל: "ממשלת ישראל מתנהלת בחובבנות וחוסר מקצועיות שגובל במחדל לאומי"

יוסי פתאל, מנכ"ל הלשכה: תהליכי קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל בכל הקשור ליציאה והכניסה לישראל של תיירים וישראלים, מתנהל בחובבנות קפריזית הגובלת במחדל לאומי.
בכל הקשור לנתב"ג מתנהלת הממשלה כדירקטוריון של מפעל הגרלות.
ממשלה אחראית הייתה מכינה מראש תרחישי התייחסות לכל האפשרויות, שאינן רבות, למצבים האפשריים עם גילוי האומיקרון. כולל השלכות כלכליות ונוסחאות לתגובה.

בלתי סביר שמדינה שמתחזה למדינה רצינית, יודעת לקבל החלטות מעשיות ומיידיות לסגירת השמיים, ובכל הקשור לפעולות כלכליות משלימות מסתפקת בגמגומי הבטחות בלבד.
כיצד ייתכן שעד היום לא נמצא גורם אחראי ובעל מחשבה סבירה בממשלה שיכין מנגנון ידוע מראש לכל תרחישי הסגירה ודרך ההתמודדות של ענף התיירות שנאנס לסגור את עסקיו? הממשלה מקבלת אחריות בעל פה ומתחמקת ממעשים.
יחד עם כל קבלת החלטה לסגירה ולכל תקופה שנדרשת, צריך להפעיל מנגנון ברור וידוע, כיצד תתמוך המדינה בענף התיירות.
הערפל המכוון וחוסר הנכונות לקיים מנגנון ברור וידוע בצירוף החלטות קפריזיות, מסכן את ענף התיירות יותר מכל וירוס קורנה.

לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל קוראת לראש הממשלה ושר האוצר לנהל את משק התיירות לפחות כפי שהם מנהלים את משק ביתם הפרטי ולא להניח להפקרות המתמשכת בכל הקשור להתייחסות לענף התיירות.

דרישתנו מקובלת גם על ראשי המדינה לפי ההצהרות שלהם.
כישלונם להפוך מילים למעשים מביאים את ענף התיירות על סף כליה.

להודעה המלאה לעיתונות