fbpx
13/10/2022

לתורים ולעומסים נוספה בעיה חדשה: קושי להשיג מונית מנתב"ג. יוסי פתאל מנכל הלשכה "התנהלות המוניות היא כמו עולם שלישי… אין אכיפה מספיקה" כתבה מקיפה של הדר קנה ל"דה מארקר"