fbpx
29/06/2021

מחדל בדיקות הקורונה בנתב"ג: נוחתים מתלוננים – נבדקנו אך לא קיבלנו תשובות

מנכ"ל הלשכה, יוסי פתאל לגלובס: להעביר את הטיפול לרש"ת. מדובר בתחום סופר-מורכב ומקצועי, כמעט מעשה אמנות של ניהול תנועה של אנשים, מטוסים ומטענים וסנכרון בין כל הגורמים. חייבים להעביר את האחריות לכל מה שקורה בנתב"ג לידי הנהלת נתב"ג. הם יודעים טוב יותר מכל גורם במשרד הבריאות לנהל את הנושא הזה באופן מיטבי".

לכתבה המלאה בגלובס