26/10/2021

מנכ"ל הלשכה בועדת הכלכלה בנושא הדרישה מעסקים להחזיר מענקי קורונה: "רשות המיסים אומרת עלינו קדיש בעודנו בחיים"

אתמול (יום ב') השתתף מנכ"ל הלשכה, יוסי פתאל, בדיון ועדת הכלכלה בכנסת בנושא דרישת רשות המסים מבעלי עסקים להחזרי מענקי קורונה.
מבין דבריו בועדה: "רשות המיסים הודיעה לנו שאנחנו עסקים מתים ואף מגדילים לעשות ודורשים ממארגני התיירות הנכנסת כספים ומקזזים סכומים. עוד מגדילה הרשות לעשות ולא לתת מענה בתוך 120 הימים המוגדרים בחוק והחליטה לקחת לעצמה את החופש להחליט מה זה הוצאות קבועות, וכל זאת בניגוד לתכלית החוק. ענף התיירות הנכנסת נמצא ב-0 (אפס) עבודה מאז חודש מרץ 2020, ובמקום להתייחס אלינו ביחס הראוי, רשות המיסים בוחרת להתעלם מאיתנו".
במסגרת הדיון עלה נושא הפגיעה בענף התיירות הנכנסת במספר הזדמנויות.  יו"ר הועדה, ח"כ מיכאל ביטון, הדגיש את חשיבות המענה לענפים מיוחדים שנפגעו במהלך המשבר ובמיוחד לענף התיירות הנכנסת לישראל, וקבע כי יש להקים ועדת חריגים שתטפל בעסקים שטרם חזרו לפעילות. ככל שהדבר ידרוש תיקון חקיקה-יש לעשות כן. כמו כן, ביקש היו"ר ביטון לבחון להקים מהכסף הזה קרן סיוע לעסקים שעדיין זקוקים לכך. 
ח"כ מיכל שיר, שמילאה בתום הדיון את מקומו של היו"ר, סיכמה את הישיבה ברוח הדברים שאמר היו"ר ביטון במהלך הדיון. היא אמרה כי "הוועדה שבה וקוראת למשרד האוצר ולרשות המסים להקים ועדת חריגים שתבחן כל עסק לגופו וכי עסקים שנמנע מהם לחזור לעבוד באופן מלא בשל החלטות של הממשלה. ככל שנדרש לשם כך תיקון חקיקה אנא הביאו זאת במהרה לכנסת והוועדה תטפל בו במהירות הנדרשת. הוועדה דורשת ממשרד האוצר ורשות המסים לאפשר לעסקים לפרוש את ההחזרים ל-36 תשלומים. הוועדה סבורה שיש לאפשר לעסקים לבצע את פריסת התשלומים באמצעים אלקטרוניים ואחרים ולהימנע מדרישה מהם להגיע למשרדי רשות המסים לשם כך".
עוד אמרה ח"כ שיר, כי "הוועדה מציעה למשרד האוצר ולרשות המסים לבדוק טענות שהועלו לסתירה בלשון החוק ויישומן. הוועדה ממליצה למשרד האוצר לבחון הקמת קרן סיוע לעסקים במשבר מכספי המענקים שיוחזרו ולסייע לעסקים שקיים קושי בהגדרות החוק הקיים לתת להם מענה ואשר נפגעו כתוצאה מהחלטות הממשלה בתקופת משבר זו. הוועדה מבקשת ממשרד האוצר לרכז את הנתונים שהתבקשו בדבר מספר העסקים המצויים על סף העמידה בקריטריונים ולהעבירם אליה בהקדם ותקיים ישיבת מעקב בנושא".​

לצפיה בעיקרי דיון הועדה