27/04/2021

מנכ"ל הלשכה בריאיון בעקבות המלצת משרד הבריאות על דחיית מועד הפיילוט לתיירות נכנסת- "צבע הכסף" כאן ב'

לריאיון המלא בתכנית "צבע הכסף" בכאן ב'