fbpx
06/12/2021

מנכ"ל הלשכה בריאיון לרדיו כאן ב: "ההחלטה להעביר את הכסף היא חיובית- היישום לא קיים"

מנכ"ל הלשכה, יוסי פתאל, התראיין לתכנית "צבע הכסף" עם רונן פולק ברדיו כאן ב' ושיתף במצב הקשה של ענף התיירות

לאור ביטול מתווה התיירות וסגירת השמיים בפני תיירים לשבועיים, על פי החלטת הממשלה.

זאת לצד החלטות לפיצוי מארגני התיירות שאינן מגיעות לכדי ביצוע בפועל

לראיון המלא ברדיו כאן ב'