09/09/2020

“משרד האוצר חושב שתקציבים לענף התיירות ובכלל זה מורי הדרך, הינם בזבוז מיותר”

בעקבות הדיון בועדת הכלכלה בנושא מצוקת מורי הדרך שלח יוסי פתאל, מנכ"ל הלשכה מכתב דחוף לחבר הכנסת יעקב מרגי, יו"ר הוועדה: "יש פער שערורייתי בין תקציבים שאושרו בכנסת לטיפול במשבר לבין מה שנוצל בפועל ע״י משרד האוצר ואגף התקציבים"

להמשך ההודעה לחץ כאן