fbpx
12/01/2023

משרד התיירות מודיע: הקצנו לרשויות המקומיות כ-340 מיליון ₪ לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות

צוות תקציב ופיתוח במשרד אישר את תקציב התמיכות לשנת 2022 שישמש להקמת עשרות פרויקטים ברשויות מקומיות ובין היתר: חניוני דרך, טיילות, גשרים, מיצגים אורקוליים, שיפוץ שווקים ומרחבים ציבוריים, תאורה ייחודית, שבילים, פארקים, תצפיות ועוד

שר התיירות חיים כץ: "שיפור התשתיות והנראות משדרג את חווית התייר ומעודד תיירות חוזרת. הנחיתי את המשרד לגבש נוהל תמיכות לשנת 2023, שישים דגש על נצילות התקציב לצד מיצוי הפוטנציאל התיירותי. נתעדף את מי שיבצע מהר יותר וטוב יותר".

מנכ"ל משרד התיירות דני שחר: "אנחנו בעיצומה של הכנת התשתית התיירותית בישראל לקבלת התיירים, עם ההתאוששות מהקורונה. שקלנו בכובד ראש את הבקשות הרבות שהתקבלו, ובחרנו באלה שיביאו את הערך הגדול ביותר לתיירות".

במסגרת נוהל התמיכה בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות, התקבלו בשנת 2022 במשרד התיירות כ-210 בקשות של רשויות לסיוע בהקמת פרויקטים בתחומן, מתוכן כ-160 בקשות עמדו בתנאי הסף. התקציב שהועמד לרשות פעילות הקמת תשתיות התיירות בשנת 2022 הוא כ-340 מיליון ש"ח. יצוין, כי עלות ביצוע כל הפרויקטים היא כ-700 מיליון ₪, מתוכה, חלקו של משרד התיירות הוא כ-410 מיליון ₪ (כ-340 מיליון ₪, כאמור, מתקציב 2022 והיתר מקורו בתקציב משנים קודמות).

בחודשים האחרונים נידונו הבקשות בוועדות הצת"פ (צוות תקציב פיתוח) במשרד התיירות ונבחנו על פי אמות המידה לדירוג פרויקטים:

· תרומה לתיירות נכנסת (35%)

· יכולת תחזוקת הפרויקט (15%)

· התאמה למדיניות הממשלה והמשרד (15%)

· תרומה לפיתוח כלכלי של האזור (15%)

· קיום אתר תיירות או אכסון מלונאי בקרבת הפרויקט (10%)

· תרומה לתיירות פנים (10%)

בין הפרוייקטים שתוקצבו: