26/08/2021

"מתן הארכה נוספת לתקנות החירום המהוות את התשתית גם לאיסור כניסת תיירים לישראל, אינה סבירה"

הבוקר התקיים דיון בועדת חוק, חוקה ומשפט כנסת בנושא תקנות הקורונה לכניסה ויציאה מישראל והארכת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.
לקראת הדיון, העבירה הלשכה מכתב דחוף לחברי הוועדה ובמסגרתו ביקשה מחברי הועדה לשקול בכובד ראש את מתן ההארכה לתקנות החירום, המהוות איום קיומי על ענף התיירות. 
"הסיבות לבקשתנו טובות ויפות עבור כלל ענפי הכלכלה בישראל הסובלים עד כדי איום על קיומם, מהתנהלות המדינה באמצעות הכרזת מצב החירום.
יש צורך לנהל את חיינו לצד ועם הקורונה, ולאחר שנה וחצי בתוך המשבר, יש מקום לשקול ניהול של "שגרת חירום" בניגוד לכוונת ניהול של "מצב חירום".
הגיעה העת שחברי הועדה יידרשו מגורמי המקצוע להביא בפניהם החלטות ליישום כיצד ניתן לנהל שגרת חיי כלכלה לצד הקורונה ולא רק בקשות לאישור תקנות החירום".

למכתב המלא