fbpx
11/01/2021

נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש”ח עבור החודשים נובמבר-דצמבר

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש”ח בשנה, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע ב-25% לפחות בשל התפרצות נגיף הקורונה, בהשוואה לחודשים אלה אשתקד, יכולים להגיש החל מיום 10.1.2021 תביעה למענק השתתפות בהוצאות קבועות, כחלק מתוכנית “רשת ביטחון כלכלית”.

שיעור הירידה במחזור הנדרש למענק:

עבור תקופת הזכאות נובמבר-דצמבר 2020, נדרשת ירידה במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019 כמפורט להלן:

· עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪ – נדרשת ירידה של 25% לפחות.

· עסקים עם מחזור שנתי של 100-200 מיליון ₪ – נדרשת ירידה של 40% לפחות.

· עסקים עם מחזור שנתי של 200-400 מיליון ₪ – נדרשת ירידה של 60% לפחות. 

גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בחודשים ינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (נובמבר-דצמבר 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות. 

את הבקשות למענק ניתן להגיש עד ליום 15.4.2021.

למידע נוסף ולהגשת הבקשות למענק – לחצו כאן.

להודעה המלאה באתר רשות המסים לחצו כאן.