fbpx
11/01/2023

סגירה חלקית של מסוף יצחק רבין עקב תרגילים פירוטכניים – 23.01.2023

ראו הודעת מנהל מסוף יצחק רבין בדבר סגירה חלקית של פעילות המסוף ביום 23.1.23

1.ביום שני ה-23.1.23 יערכו תרגילים פירוטכניים במסוף יצחק רבין.

2 .מסוף הנוסעים יהיה סגור לתנועת נוסעים בין השעות 12:00-16:00

3 .מסוף המטענים יהיה סגור במהלך כל היום.

4 .במהלך התרגילים יופעלו אמצעים פירוטכניים וישמעו קולות נפץ.

5 .נא עדכנו עובדיכם בהתאם

למכתב מלא >>