fbpx
29/10/2023

עגבניות במקום תיירים  

חבר ההנהלה אלון זידנר וחבריו התנדבו לסייע לחקלאים שנותרו ללא ידיים עובדות. עגבניות במקום תיירים זו ה״תיירות הנכנסת״ החדשה.