fbpx
12/06/2023

עדכון מחברת נתיבי איילון על חסימה הרמטית באיילון דרום (הלילה, 12-13.06.2023) ממחלף השלום עד מחלף לה-גווארדיה לאור עבודות תשתית

היום בלילה, ב' (12-13.06.2023), מהשעה 00:00 ועד השעה 05:00 ביום שלמחרת, תתבצע חסימה הרמטית באיילון דרום ממחלף השלום עד מחלף לה-גווארדיה עקב ביצוע עבודות לילה להתקנת גשרי שילוט

להלן הסדרי התנועה הזמניים שיתבצעו בשעות אלו:

• ייחסמו הכניסות לאיילון דרום במחלף ארלוזורוב ומחלף השלום

• התנועה מאיילון דרום תנותב למחלף השלום

• הכניסה לאיילון דרום תתאפשר ממחלף לה-גווארדיה וממנהרת הרכבת

החסימה מתבצעת במסגרת העבודות על הפרויקט הלאומי ״הנתיבים המהירים" של משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי איילון, הכולל סלילת נתיבי תחבורה ציבורית ושיתופית לאורך נתיבי איילון וכביש החוף. מטרת הפרויקט היא לאפשר הגעה מהירה בתחבורה ציבורית ושיתופית למוקדי התעסוקה במטרופולין תל אביב.

העבודות מתואמות עם המשטרה שתהיה נוכחת במקום ומתבצעות בשעות הלילה על מנת להקל על הנהגים ולמזער את אי הנוחות, כאשר התנועה תוסט לכבישים מקבילים.

לתכנון הנסיעה בדרכים חלופיות מומלץ להיעזר ביישומון WAZE ולהתעדכן ביישומונים לתחבורה ציבורית

המפה המצורפת באדיבות חברת נתיבי איילון

עדכון מחברת נתיבי איילון על חסימה הרמטית באיילון דרום (הלילה, 12-13.06.2023) ממחלף השלום עד מחלף לה-גווארדיה לאור עבודות תשתית

היום בלילה, ב' (12-13.06.2023), מהשעה 00:00 ועד השעה 05:00 ביום שלמחרת, תתבצע חסימה הרמטית באיילון דרום ממחלף השלום עד מחלף לה-גווארדיה עקב ביצוע עבודות לילה להתקנת גשרי שילוט

להלן הסדרי התנועה הזמניים שיתבצעו בשעות אלו:

• ייחסמו הכניסות לאיילון דרום במחלף ארלוזורוב ומחלף השלום

• התנועה מאיילון דרום תנותב למחלף השלום

• הכניסה לאיילון דרום תתאפשר ממחלף לה-גווארדיה וממנהרת הרכבת

החסימה מתבצעת במסגרת העבודות על הפרויקט הלאומי ״הנתיבים המהירים" של משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי איילון, הכולל סלילת נתיבי תחבורה ציבורית ושיתופית לאורך נתיבי איילון וכביש החוף. מטרת הפרויקט היא לאפשר הגעה מהירה בתחבורה ציבורית ושיתופית למוקדי התעסוקה במטרופולין תל אביב.

העבודות מתואמות עם המשטרה שתהיה נוכחת במקום ומתבצעות בשעות הלילה על מנת להקל על הנהגים ולמזער את אי הנוחות, כאשר התנועה תוסט לכבישים מקבילים.

לתכנון הנסיעה בדרכים חלופיות מומלץ להיעזר ביישומון WAZE ולהתעדכן ביישומונים לתחבורה ציבורית

המפה המצורפת באדיבות חברת נתיבי איילון