fbpx

עמית לשכה

עמיתי הלשכה הם ארגונים, גופים ולקוחות מסחריים העוסקים בתיירות נכנסת ואינם פועלים כמארגני תיירות נכנסת.

דוגמת: מלונות, חברות תחבורה, אטרקציות תיירותיות, מוזיאונים, חברות תעופה וארגונים כלכליים.

גופים שונים שיש להם קשרי גומלין ופעילויות לפיתוח תיירות נכנסת יכולים להצטרף ללשכה במעמד עמית ולהנות משירותים שונים.