fbpx

הגשת מועמדות עמית

למה להיות עמית בלשכה?
• קבלת עדכונים ונתונים מסקרים, מגמות, ציפיות בתיירות הנכנסת בהתייחסות לארצות ופלחי שוק.
• חשיפה ונגישות לחברי הלשכה.
• ייצוג ויזום לנושאים משותפים לפיתוח תיירות נכנסת.
• קבלת מידע תיירותי בדרך שוטפת על אינדיקטורים תיירותיים.
• שיתוף וקבלת ניירות עמדה המתייחסים לפיתוח תיירות נכנסת.
• הזמנה לימי עיון, הרצאות ומפגשים.
• לוגו של העמית באתר הלשכה.
• 10% הנחה בקניית שירותי השיווק של חברת סמייל.
• הפצה אלקטרונית חד-פעמית של חומר פרסומי לחברי הלשכה לפי פילוח של מנהלים, מחליטנים וטור אופרייטורים.

טופס הצטרפות לעמיתים בלשכה

על מנת להגיש מועמדות ולקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל info@israeltravel.co.il