fbpx
04/05/2023

שר התיירות חיים כץ ושר החוץ של גיאורגיה איליה דרצ'יאשווילי, חתמו השבוע על הסכם תיירות ראשון בין המדינות.

לראשונה: הסכם תיירות בין ישראל לבין גיאורגיה

שר התיירות חיים כץ ושר החוץ של גיאורגיה איליה דרצ'יאשווילי, חתמו השבוע על הסכם תיירות ראשון בין המדינות.

במסגרת ההסכם התחייבו הצדדים לקדם שיתוף פעולה בתחומי התיירות, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה בין ארגוני התיירות של שתי המדינות, בין מומחים בתיירות, מפעילי תיירות, סוכני נסיעות, נציגים מהמגזר הפרטי ובמסגרת ארגון התיירות של האו"ם (UNWTO).

לאחר חתימת ההסכם, השרים קיימו פגישת עבודה ודנו באתגרים לקידום התיירות ההדדית, לצד ההזדמנויות.

שר התיירות חיים כץ: "ההסכם החדש יפתח כיוונים חדשים לשיתוף פעולה בין המדינות. הקשר של ישראל וגאורגיה חזק, הוא הולך ומתהדק לאורך השנים בכל התחומים, בתרבות, בכלכלה וכעת גם בתיירות. הישראלים אוהבים לבקר בגיאורגיה ואנו שואפים לראות עלייה בתיירות הנכנסת מהם".

שר החוץ של גיאורגיה איליה דרצ'יאשווילי: "שיתוף הפעולה שלנו עם ידידינו מתנהל לפי העקרון שכל הצדדים מרוצים. ישנו פלח אוכלוסייה גדול של גיאורגים המעוניינים להגיע לישראל. ביחד נחזק את קשרי התיירות ונגדיל את מספרי התיירים, אצלכם ואצלנו".

בהתאם להסכם שנחתם, ישאפו המדינות לקדם תכניות משותפות ולהחליף ידע ושיטות עבודה מומלצות, חומרי שיווק תיירותיים ומידע על השקעות בתיירות. בנוסף, הצדדים יהיו רשאים לעודד תיירות באתרים ההיסטוריים והתרבותיים הקשורים למורשת העמים הגיאורגי והיהודי.

ההסכם יהיה בתוקף לחמש שנים ויחודש אוטומטית.