fbpx
29/12/2022

תיירות מאתיופיה  האם שוב יסגרו שמיים בפני התיירים? עדכון 

כידוע לשכה פנתה לכל גורם אפשרי שיתערב בנושא החלטתה החד צדדית של רשות ההגירה "לחנך" את שגרירות אתיופיה בישראל על גבם וחשבון עם של קבוצות הטיול הצלייניות ומארגני התיירות

משרד התיירות, משרד החוץ, לשכת הנשיא המדינה, אליהם פנתה הלשכה פועלים לשינוי ההחלטה והתקדמות מסוימת נעשתה. 

התאחדות בתי המלון נרתמה גם היא לסייע כולנו תקווה של רשות ההגירה תחזור בה מן ההחלטה 

(יוסי פתאל)