fbpx
30/12/2020

תמצית עיקרי המתווה לעמיתנו וחברינו בחו״ל-באנגלית

השבוע הוצאנו לחברינו ועמיתנו בחו״ל תקציר עם עיקרי המתווה לכניסת תיירים לישראל, לאור פניות חוזרות ונשנות בנושא.

על מנת שחברינו ועמיתנו בחו״ל יוכלו להיערך בהתאם, חשוב שתעבירו אליהם את החוזר הנ״ל.

לצפיה במסמך המלא