fbpx
05/01/2023

״עלינו ללמוד לשאת בסבלנות בדברים שמהם אין אנו יכולים להימנע״. יפה וטובה אמירתו של מישל דה מונט לעניין התורים בנתב"ג בדרך לישראל שמהם לא נוכל להימנע בזמן הקרוב

 

לאחרונה אנו חווים התארכות של התורים לתיירים בכניסה לישראל בנתב״ג. הדבר נובע ממחסור חמור בכ״א בצוות של רשות ההגירה.

הצוות של הרשות בנתב״ג משתדל ומסייע לקצר את זמן ההמתנה ואנו מעריכים זאת. עד שהמדינה לא תכיר בעובדה שהתור בכניסה הוא חלק מחלון הראווה של הכניסה לישראל ותקצה את המשאבים בהתאם, נצטרך להתנצל בשמה בפני לקוחותינו הממתינים זמן רב בשעות הלחץ. מומלץ להתריע מראש  בפני העמיתים מחו״ל ובכך לחסוך מעט מעוגמת הנפש .