fbpx
11/05/2023

32 מיליון ש"ח יושקעו בשיפוץ סבסטיה שבשומרון