fbpx
21/05/2023

הודעה לעיתונות: חפצי אמנות ומזכרות בעלי אופי יהודי מוחרמים מידי תיירים העוברים מישראל לירדן במעברי הגבול היבשתיים

6 דצמבר2022  
י"א כסלו תשפ״ג 
 
הודעה לעיתונות: חפצי אמנות ומזכרות בעלי אופי יהודי מוחרמים מידי תיירים העוברים מישראל לירדן במעברי הגבול היבשתיים
 
לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל פנתה היום לשגריר ירדן בישראל בדרישה להתערבותו הדחופה להפסקת מדיניות החרמת חפצי אומנות ומזכרות יהודיות מתיירים העוברים מישראל לירדן במעברי הגבול היבשתיים.
יוסי פתאל, מנכל הלשכה: פנינו בעבר למשרד החוץ שיטפל בנושא אך לשווא.
לא ברור לנו אם זאת מדיניות גורפת מכוון שלא קיבלנו תלונות דומות מתיירים המגיעים לירדן מישראל דרך האוויר.
אין ולא יכולה להיות סיבה סבירה להחרמת מזכרות וחפצי אומנות יהודיים במעבר תיירים לירדן מישראל.
הודענו לשגריר ירדן מר רסאן אל-מג'אלי כי במידה והתופעה לא תיפסק נאלץ לפעול  לצמצום, במידת האפשר, שילוב של ירדן בתוכנית הביקור בכדי להימנע מהמבוכה והנזק לחברי הלשכה המקבלים את התלונות כאחראים על הבאת התיירים וניהול תוכנית הביקור. גם עמיתנו מחו״ל מדווחים כי תיירים השבים לארצם דרך ירדן פנו לגורמי ממשל וביקשו שיפעלו מול שלטונות ירדן.
אנו מצפים גם ממשרד החוץ, לפעול ולא להתעלם ממדיניות שנובעת מאפליה פסולה ומכוערת כנגד סממנים יהודיים.
ירדן עתידה להתפתח כשער כניסה חשוב לתיירות לישראל לאחר חתימת הסכמי אברהם,
אם לא תיפסק התופעה תיפגע תנועת התיירות בין המדינות.  
בהעדר פעולה מצד ממשלת ירדן יאלצו מארגני התיירות בישראל לצמצם את שיתוף הפעולה עם עמיתיהם הירדנים.

להודעה לעיתונות