fbpx
21/05/2023

הודעה לעיתונות – מנכ"ל ויו"ר לשכת התיירות נכנסת לישראל שולחים את תנחומיהם לעמיתיהם הטורקים

7 בפברואר 2023

ט"ז שבט תשפ"ג

הודעה לעיתונות – מנכ"ל ויו"ר לשכת התיירות נכנסת לישראל שולחים את תנחומיהם לעמיתיהם הטורקים

לשכת מארגני תיירות מרכינה את ראשה לנוכח האסון שפקד את טורקיה, ומציעה לעמיתיה הטורקים תנחומים ועזרה ככל שתידרש.

יוסי פתאל מנכ"ל הלשכה ודני אמיר יושב הראש, במכתבם לנשיא התאחדות סוכני הנסיעות הטורקית מר פירוז בגליקיה:

ליבנו נעצב עם המראות הקשים, אנו מבקשים למסור את תנחומנו לעובדים, חברים, ובני המשפחות.

משלחת סיוע מישראל כבר נמצאת בשטח, ואנו מקווים שיוכלו לעזור בחילוץ מספר רב של אנשים, ולהציל כמה שיותר חי אדם. אנו מציעים סיוע נוסף ככל שיידרש"

לשכת מארגני תיירות רואה בשיתוף הפעולה עם ארגון סוכני הנסיעות הטורקי נכס אסטרטגי וכלי חשוב בשגשוג היחסים בין המדינות וענף התיירות הנכנסת. ליבנו איתם ביום זה.