fbpx
21/05/2023

הודעה לעיתונות: קבוצות צליינים האמורות לצאת מחר מאתיופיה לישראל, יאלצו לבטל את הגעתן לישראל וכל כספם ירד לטימיון לאור מדיניות קפריזית של מנכ״ל רשות ההגירה והאוכלוסין תומר מוסקוביץ

2 ינואר 2023 
ט׳ טבת התשפ״ג 

הודעה לעיתונות: קבוצות צליינים האמורות לצאת מחר מאתיופיה לישראל, יאלצו לבטל את הגעתן לישראל וכל כספם ירד לטימיון לאור מדיניות קפריזית של מנכ״ל רשות ההגירה והאוכלוסין תומר מוסקוביץ

במכתב דחוף ששלחה היום לשכת מארגני תיירות נכנסת למנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה נכתב:

"אנו קוראים לך להודיע לאלתר על אישור כניסת קבוצות צליינים מאתיופיה לתפילה בישראל.

המאבק אותו אתה מנהל עם שגרירות אתיופיה בישראל על חשבונם וגבם של תיירים צליינים המבקשים להתפלל בישראל בלתי סביר וגורם לנזק למעמדה ותדמיתה של מדינת ישראל"

יוסי פתאל מנכ״ל הלשכה:

מדובר בבריונות בירוקרטית.

דרישת רשות האוכלוסין משגרירות אתיופיה בעבור מספר אזרחי אתיופיה שוהים בלתי חוקיים, כלל אינה קשורה לתיירים שכניסתם נמנעת.

בתחילה הודיע מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה  תומר מוסקוביץ על איסור כניסת כלל הצליינים האתיופים בגלל אי שיתוף פעולה של השגרירות האתיופית בנושאים מנהלתיים שאינם קשורים לתיירים. אחר כך, הוא עבר לדרוש ערבויות כספיות מממשלת אתיופיה בעבור תיירים אלה.

רשות ההגירה כבר ביקשה וקיבלה ערבויות כספיות ממארגני התיירות. כל מארגן תיירות נדרש להפקיד 200,000 ש״ח. הכסף הופקד ע״י כל מארגן בנפרד ועתה מבקש מנכ״ל רשות ההגירה כפל ערבות מממשלת אתיופיה.

ישראל אחראית על האתרים הדתיים ולמתן חופש פולחן דתי, כפי שרק בשבוע שעבר דיבר נשיא המדינה הרצוג.

בחו״ל כבר מתפשטות כתבות בחדשות על מניעת חופש פולחן דתי ע״י ישראל.

הנזק הוא עצום ונעשה מסיבות כוחניות ולא ענייניות. רצ״ב מכתב מנכ״ל הלשכה והיו״ר למנכ״ל רשות ההגירה והאוכלוסין