fbpx
21/09/2022

הכשל הממשלתי בהעברת תקציבי תמיכה למארגני התיירות הנכנסת לישראל.

הקורונה לא הרגה אותנו – הממשלה אולי תצליח
עד חודש מרץ 2022 סגרה הממשלה את השמיים לתיירים ובתוך כך אסרה את הפעילות מארגני תיירות לישראל. 
הודעת משרד האוצר מיולי 2021 שהוקצה תקציב ויועבר בהקדם לא יושמה עד היום, ספטמבר 2022
יוסי פתאל מנכ״ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל:
ישנה החלטת ממשלה להעברה של 30 מיליון ש"ח בעבור החודשים יולי – דצמבר 21.
הממשלה עודדה אותנו להחזיק את העסקים פתוחים ולא לפטר אנשים בשביל שנהייה זמינים להנעת התיירות מחדש במיוחד בפריפריה.
על סמך הבטחה והחלטה זו לקחו המארגנים הלוואות והתחייבויות!
מכעיס לראות שאין כל קשר בין הכרזות שר האוצר אביגדור ליברמן ושר התיירות יואל רזבוזוב לבין המציאות בשטח ובחשבונות הבנק של מארגני תיירות.  
הממשלה מבזה מזלזלת בהחלטותיה שלה עצמה על חשבון מארגני תיירות נכנסת שמספקים כ 10% ממקומות העבודה בפריפריה.
התקבלה החלטה, התקציב הוקצה, השרים הוציאו הודעות לעיתונות, אך לא השלימו את המהלך והפקירו אותנו לתהליכים בירוקרטיים אכזריים ומסוכנים יותר מכל קורונה.

להודעה המלאה לעיתונות